Company Info

separator

DYNAMOTION Sp. z o.o.
ul. Feliksa Wrobela 5
30-798 Kraków

NIP 676-25-55-219
KRS: 0000884080
Share capital 364.600,00 zł

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Bank Account:
11 1090 2053 0000 0001 4765 2931
Santander Bank Polska S.A.

Sales contact

separator

Technical support

separator

Device service

separator

Leave us a message,
we will contact you

separator
Kontakt
Pole wyboru *