Dodano: 2024-06-20

Klasyfikacja i analiza kodów diagnostycznych PacDrive 3

Jak klasyfikujemy komunikaty diagnostyczne

Analiza danych zapisanych w MessageLogger

Zatwierdzanie komunikatów diagnostycznych

Kody i wiadomości diagnostyczne

W systemach diagnostycznych kontrolerów z serii PacDrive 3 LMC, funkcja DiagCode pozwala na przeglądanie kodów błędów oraz wiadomości diagnostycznych. Przechodząc do zakładki System diagnosis i wybierając DiagCode, użytkownik może sprawdzić, czy w momencie zbierania danych diagnostycznych wystąpiły jakiekolwiek błędy na urządzeniach.

Na poniższym przykładzie widać, że kontroler odnotował błąd numer 8972 z wiadomością „NRT gateway not in network”. Klasa tego błędu została określona jako 2, co oznacza ostrzeżenie.

Diagnostics PacDrive 3 Komunikaty błędów

Klasyfikacja błędów:

 • 0 – brak błędu: System działa poprawnie, nie ma żadnych problemów.
 • 1 – wiadomość: Informacyjna wiadomość, która nie wpływa na działanie systemu, np. 8007 – zalogowano się do kontrolera, 8016 – wykonano reset kontrolera.
 • 2 – ostrzeżenie: Problem wymagający uwagi, ale nie zatrzymujący pracy systemu, np. 8037 – niski poziom baterii, 8971 – Procedura Fast Device Replacement nie powiodła się.
 • 3 – błąd: Poważniejszy błąd mogący spowodować zatrzymanie pojedynczej osi urządzenia, np. 8100 – przeciążenie silnika, 8116 – wykryto błąd komunikacji.
 • 4 – błąd krytyczny: Błąd powodujący całkowite zatrzymanie systemu, często wynikający z błędów w programie sterującym.

Każdy komunikat diagnostyczny posiada przypisaną klasę diagnostyczną, która wskazuje na priorytet wpisu i określa reakcję systemu. Można zmienić przypisaną do zdarzenia klasę diagnostyczną w programie sterującym, używając funkcji FC_DiagConfigSet2().

 

Jeżeli posiadasz już oprogramowanie diagnostyczne dla systemów PacDrive M, a nie wiesz, jak wykorzystać wszystkie jego możliwości, skontaktuj się z nami, a inżynier wsparcia DYNAMOTION pomoże Ci poszerzyć wiedzę.

 

Analiza danych zapisanych w MessageLogger

Zakładka MessageLogger umożliwia użytkownikowi przeglądanie wszystkich zarejestrowanych zdarzeń. Domyślnie wpisy w rejestrze są kolorystycznie oznaczone, co ułatwia ich rozróżnienie:

 • Biały, zielony: Wiadomości o statusie pracy.
 • Żółty: Ostrzeżenia.
 • Czerwony: Błędy.

Dane diagnostyczne Pacdrive 3 Schneider Electric DYNAMOTION Kody błedów MessageLogger

Dzięki wpisom w rejestrze można szczegółowo prześledzić historię zdarzeń systemu, co jest szczególnie pomocne w diagnozowaniu problemów. Kolumna Comment pozwala na dodawanie własnych uwag do każdego wpisu, co może być przydatne dla przyszłych analiz.

Kolumna DiagCode zawiera kod wiadomości lub błędu, który można wykorzystać do uzyskania bardziej szczegółowych informacji, korzystając z opcji Help lub naciskając klawisz F1.

 

Przykład analizy błędu

Analizując dane, zauważono wpis numer 63 z kodem błędu 8105. Krótki opis błędu w kolumnie Message to „Encoder signal out of range”. Dotyczy on osi o nazwie DRV_AxisTop (kolumna Interface) i jest to błąd klasy 3, co oznacza, że może skutkować zatrzymaniem pojedynczej osi.

Kliknięcie klawisza F1 po zaznaczeniu tego wpisu otwiera okno pomocy, które zawiera dodatkowe informacje o błędzie 8105, w tym jego znaczenie i prawdopodobne przyczyny. To znacznie ułatwia proces diagnozowania i naprawy problemu.

Diagnostics PacDrive 3 Komunikaty błędów

 

Dodatkowe funkcje

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wpis w rejestrze, użytkownik ma dostęp do różnych działań:

 • Otwarcie pomocy.
 • Edycja komentarza do wpisu.
 • Skopiowanie wpisu.
 • Zapisanie lub załadowanie rejestru zdarzeń do/z pliku.
 • Usunięcie całego rejestru zdarzeń.

 

 

Potrzebujesz oprogramowanie diagnostyczne dla systemów PacDrive M?
Skontaktuj się z nami by otrzymać pliki instalacyjne oraz wsparcie w uruchomieniu programu.

 

Podsumowanie

System diagnostyczny kontrolerów z serii PacDrive 3 LMC oferuje zaawansowane narzędzia do monitorowania i diagnozowania problemów. Funkcje takie jak DiagCode i MessageLogger pozwalają na szczegółową analizę błędów i zdarzeń, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności i niezawodności systemu. Użytkownicy mają również dostęp do szerokiej gamy narzędzi i funkcji, które pomagają w zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów, zapewniając szybkie i skuteczne działania naprawcze.

 

Autor

Adrianna_Arent_110

Adrianna Arent

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Inżynier ds. Automatyzacji Procesów Pakowania w DYNAMOTION. Zajmuje się doradztwem serwisowym, sprzedażą i marketingiem.

E-mail: adrianna.arent@dynamotion.pl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adriannaarent/