SZKOLENIE STACJONARNE

PacDrive3 - Podstawy programowania maszyn (Basic Machines)

Czas trwania kursu: 3 dni

Celem szkolenia jest nauka projektowania i programowania maszyn zbudowany w oparciu o sterowniki serii PacDrive3 oraz napędy i silniki serii Lexium.

Zakres szkolenia

 • Zapoznanie ze środowiskiem Logic Builder i jego wstępna konfiguracja
 • Tworzenie projektów w językach zgodnych z normą IEC 61131-3:
  • Język FBD
  • Język ST
  • Język SFC
 • Tworzenie, edycja i obsługa programów serwonapędów:
  • Tryb ręczny
  • Tryb automatyczny
  • Jog
  • Bazowanie (Homing)
 • Tworzenie i edycja programu w oparciu o biblioteki Schneider Electric
 • Tworzenie i edycja własnych typów i struktur danych
 • Konfiguracja narzędzia Trace do śledzenia zmian sygnałów i zmiennych
 • Struktura i zawartość karty pamięci CF sterownika
 • Obsługa specyficznych stanów pracy sterownika PLC:
  • Cold start
  • Warm start
  • Power cycle
  • Reset origin
  • Reset diagnostic message

    Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Dobra znajomość programowania sterowników PLC (w tym języków LD, FBD, ST)
 • Podstawy napędu elektrycznego
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Zalecane wcześniejsze ukończenie kursu „Diagnostyka systemów serwonapędowych PacDrive 3”

Warunki
uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty
  najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma DYNAMOTION zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia

Korzyści dla
uczestników

Zdobyte na szkoleniu umiejętności
oraz wiedza pozwolą na:

 • zwiększenie niezależności inżynierów podczas obsługi i serwisu systemów PacDrive 3
 • programowanie sterowników ruchu LMC z rodziny PacDrive 3
 • wysoką świadomość możliwości sprzętu
 • oszczędność czasu wymaganego na zdiagnozowanie przyczyny usterki
 • minimalizację kosztów wynikających z ryzyka wystąpienia awarii i nieplanowanych przestojów
 • możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w codziennych działaniach na wielu maszynach
 • komfort pracy
 • pewność siebie

Uczestnik szkolenia zdobędzie
umiejętności oraz wiedzę na temat:

 • kontrolerów, serwowzmacniaczy i serwosilników z rodziny PacDrive 3
 • konfigurowania sterownika oraz serwowzmacniaczy
 • programowania sterowników ruchu LMC w środowisku programistycznym SoMachine Motion Logic Builder
 • pobierania kodu źródłowego programu sterującego
 • tworzenia krzywek ruchu dla serwomechanizmów
 • szybkiego korzystania z systemu pomocy ułatwiającego programowanie kontrolerów ruchu
 • wymiany uszkodzonego urządzenia i ponownego przywrócenia maszyny do pełnej sprawności