Szkolenie Stacjonarne

PacDrive 3 - Diagnostyka w serwonapędach
                      ELAU/ Schneider Electric

Diagnostykaw w serwonapędach PacDrive 3 Pacdrive M ELAU Szkolenia DYNAMOTION Schneider Electric ELAU

Czas trwania kursu: 2 dni

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnostyki systemów PacDrive 3. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione programy ułatwiające diagnostykę urządzeń PacDrive - Controller Assistant, Diagnostics, Device Assistant. Podczas szkolenia pokazane zostanie m.in. w jaki sposób dokonywać kopii zapasowych systemu (tzw. Backup), odczytu danych diagnostycznych, zmiany wersji firmware urządzeń systemu PacDrive 3. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się
z oprogramowaniem SoMachine Motion - Logic Builder wykorzystywanym do tworzenia programu sterującego dla kontrolerów ruchu LMC.

Zakres szkolenia

 • Przedstawienie rodziny urządzeń PacDrive 3 – w tym kontrolerów, serwonapędów, serwosilników, modułów I/O oraz oprogramowania
 • Opis protokołu komunikacyjnego SERCOS III wykorzystywanego w urządzeniach PacDrive 3
 • Opis, nazewnictwo i dane techniczne kontrolerów, serwonapędów Lexium 52 i Lexium 62 oraz serwosilników SH3, MH3 i SHS
 • Połączenie sterownika z komputerem PC
 • Tworzenie, zarządzanie i wgrywanie do kontrolera kopii zapasowej systemu z użyciem programu Controller Assistant
 • Dodawanie firmware do biblioteki programu Controller Assistant
 • Zmiana wersji firmware w urządzeniach PacDrive 3
 • Pobieranie i analiza danych diagnostycznych z wykorzystaniem programu Diagnostics
 • Zarządzanie i podstawowe modyfikacje programu sterującego z użyciem Logic Builder, pobieranie i wgrywanie programu sterującego do kontrolera
 • Procedury wymiany uszkodzonych elementów

     Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Podstawy programowania sterowników PLC
 • Podstawy napędu elektrycznego
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego

Warunki
uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty
  najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma DYNAMOTION zastrzega sobie możliwość zmianę terminu szkolenia.

Korzyści dla uczestników

Zdobyte na szkoleniu umiejętności
oraz wiedza pozwolą na:

 • zwiększenie niezależności inżynierów podczas obsługi i serwisu systemów PacDrive 3
 • wysoką świadomość możliwości sprzętu
 • oszczędność czasu wymaganego na zdiagnozowanie przyczyny usterki
 • minimalizację kosztów wynikających z ryzyka wystąpienia awarii i nieplanowanych przestojów
 • wykorzystanie i zastosowanie wiedzy w codziennych działaniach na wielu maszynach
 • podniesienie komfortu pracy
 • zwiększenie pewności siebie

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności
oraz wiedzę na temat:

 • kontrolerów, serwowzmacniaczy i serwosilników z rodziny PacDrive 3
 • obsługi programów diagnostycznych w tym: pobierania danych diagnostycznych, wykonywania i przywracania kopii zapasowej systemu, zmiany wersji firmware
 • szybkiego korzystania z systemu pomocy ułatwiającego poznanie możliwych przyczyn i rozwiązań błędów zarejestrowanych w kontrolerze LMC
 • wymiany uszkodzonych urządzeń i ponownego przywrócenia maszyny do pełnej sprawności
 • poruszania się po środowisku programistycznym Logic Builder, co ułatwi wprowadzania modyfikacji lub debugowanie programu sterującego

Szkolenie Stacjonarne

PacDrive 3- Diagnostyka w serwonapędach
ELAU / Schneider Electric