Szkolenie Stacjonarne

Diagnostyka systemów serwonapędowych PacDrive M

Czas trwania kursu: 2 dni

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnostyki systemów PacDrive M. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione programy ułatwiające diagnostykę urządzeń PacDrive - Diagnostics, Backup, Firmware Assistant. Podczas szkolenia pokazane zostanie min. w jaki sposób dokonywać kopii zapasowych systemu (tzw. Backup), odczytu danych diagnostycznych, zmiany wersji firmware urządzeń systemu PacDrive M.

Zakres szkolenia

 • Opis techniczny serwonapędów: nazewnictwo, budowa wewnętrzna, zasada działania, okablowanie
 • Połączenie sterownika z komputerem PC (PacDrive Netmanage)
 • Zgranie, wgranie i pierwsze uruchomienie przykładowego programu (EPAS4)
 • Diagnostyka z wykorzystaniem ekranu LCD oraz diod LED - ćwiczenia
 • Diagnostyka z wykorzystaniem komputera (PacDrive Diagnostics) - ćwiczenia
 • Oprogramowanie EPAS4 – wgrywanie i uruchamianie programu, zmiana parametrów, podgląd programu, edycja programu, debugowanie
 • Diagnostyka z wykorzystaniem EPAS4 - ćwiczenia
 • Kody błędów
 • Procedury wymiany uszkodzonych elementów
 • Szczegółowe informacje o roli właściwego okablowania w celu unikania zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
 • Backup programu i konfiguracji (PacDrive Backup)
 • Zmiana firmware’u w erwonapędach MC-4 i sterownikach C600, C400, C200 (PacDrive Firmware Assistant)

     Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Podstawy programowania sterowników PLC
 • Podstawy napędu elektrycznego
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego

Warunki
uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty
  najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma DYNAMOTION zastrzega sobie możliwość zmianę terminu szkolenia.

Korzyści dla uczestników

Zdobyte na szkoleniu umiejętności
oraz wiedza pozwolą na:

 • zwiększenie niezależności inżynierów podczas obsługi i serwisu systemów PacDrive M
 • wysoką świadomość możliwości sprzętu
 • oszczędność czasu wymaganego na zdiagnozowanie przyczyny usterki
 • minimalizację kosztów wynikających z ryzyka wystąpienia awarii i nieplanowanych przestojów
 • wykorzystanie i zastosowanie wiedzy w codziennych działaniach na wielu maszynach
 • podniesienie komfortu pracy
 • zwiększenie pewności siebie

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności
oraz wiedzę na temat:

 • kontrolerów, serwowzmacniaczy i serwosilników z rodziny PacDrive M
 • obsługi programów diagnostycznych w tym: pobierania danych diagnostycznych, wykonywania i przywracania kopii zapasowej systemu, zmiany wersji firmware
 • szybkiego korzystania z systemu pomocy ułatwiającego poznanie możliwych przyczyn i rozwiązań błędów zarejestrowanych w kontrolerze LMC
 • wymiany uszkodzonych urządzeń i ponownego przywrócenia maszyny do pełnej sprawności