SZKOLENIE STACJONARNE

Obsługa i programowanie systemów serwonapędowych PacDrive 3
w środowisku SoMachine Motion

Czas trwania kursu: 3 dni

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności konfiguracji, programowania i diagnostyki kontrolerów ruchu LMC z rodziny PacDrive 3 przy pomocy oprogramowania SoMachine Motion 4.3.

Zakres szkolenia

 • Przedstawienie rodziny urządzeń PacDrive 3 – w tym kontrolerów, serwonapędów, serwosilników, modułów I/O
 • Informacje wstępne dotyczące programów wchodzących w skład oprogramowania SoMachine Motion
 • Opis protokołu komunikacyjnego SERCOS III wykorzystywanego w urządzeniach PacDrive 3
 • Omówienie schematu prawidłowego podłączenia kontrolera do zasilania i przekaźnika bezpieczeństwa
 • Połączenie sterownika z komputerem PC, wykrywanie sterowników dostępnych w sieci przez oprogramowanie SoMachine Motion
 • Konfigurowanie urządzeń podłączonych do kontrolera ruchu LMC po sieci SERCOS
 • Pobieranie kodu źródłowego programu sterującego z kontrolera ruchu LMC
 • Tworzenie programu sterującego z wykorzystaniem bloków funkcyjnych i bibliotek dostępnych w programie SoMachine Motion
 • Aktywowanie serwosilników z programu sterującego z wykorzystaniem maszyny stanów
 • Używanie instrukcji zezwalających na pracę serwosilników w ruchu: ciągłym, po krzywce, pozycjonowania i bazowania osi.
 • Obsługa zadań (tasks) przez procesor kontrolera
 • Konfigurowanie i wykorzystywanie wbudowanego w oprogramowanie oscyloskopu cyfrowego do debugowania programu
 • i rejestrowania przebiegów
 • Tworzenie podstawowych wizualizacji uruchamianych na sterowniku ruchu LMC
 • Zarządzanie i podstawowe modyfikacje programu sterującego opartego o gotowy szablon projektu tzw. template
 • Zmiana wersji firmware w urządzeniach PacDrive 3
 • Procedury wymiany uszkodzonego kontrolera z zachowaniem programu sterującego i konfiguracji urządzenia

    Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Dobra znajomość programowania sterowników PLC (w tym języków LD, FBD, ST)
 • Podstawy napędu elektrycznego
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Zalecane wcześniejsze ukończenie kursu „Diagnostyka systemów serwonapędowych PacDrive 3”

Warunki
uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty
  najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma DYNAMOTION zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia

Korzyści dla
uczestników

    Zdobyte na szkoleniu umiejętności
oraz wiedza pozwolą na:

 • zwiększenie niezależności inżynierów podczas obsługi i serwisu systemów PacDrive 3
 • programowanie sterowników ruchu LMC z rodziny PacDrive 3
 • wysoką świadomość możliwości sprzętu
 • oszczędność czasu wymaganego na zdiagnozowanie przyczyny usterki
 • minimalizację kosztów wynikających z ryzyka wystąpienia awarii i nieplanowanych przestojów
 • możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w codziennych działaniach na wielu maszynach
 • komfort pracy
 • pewność siebie

    Uczestnik szkolenia zdobędzie
umiejętności oraz wiedzę na temat:

 • kontrolerów, serwowzmacniaczy i serwosilników z rodziny PacDrive 3
 • konfigurowania sterownika oraz serwowzmacniaczy
 • programowania sterowników ruchu LMC w środowisku programistycznym SoMachine Motion Logic Builder
 • pobierania kodu źródłowego programu sterującego
 • tworzenia krzywek ruchu dla serwomechanizmów
 • szybkiego korzystania z systemu pomocy ułatwiającego programowanie kontrolerów ruchu
 • wymiany uszkodzonego urządzenia i ponownego przywrócenia maszyny do pełnej sprawności